Gods vi ej hanterar

 

Importgods

Farligt gods*

Skjutvapen

Växter

Frön

Matvaror i större mängd

Djur

Pälsar

Alkoholhaltiga drycker i större mängd

Elfenben och elfenbensprodukter

Pengar och förhandlíngsbara objekt

Pass & id-handlingar

Bank & kreditkort

Pornografiskt material

Tobak & tobaksprodukter

Artiklar av ovanligt högt värde (ex konstverk, antikviteter, ädelstenar, guld och silver)

Fordon

Motorer och motordriven utrustning

Receptbelagd medicin

 

Det åligger avsändaren att följa de lagar och förordningar som gäller i respektive land. Vi transporterar inget gods som är förbjudet enligt nationell, lokal lag eller förordning i ursprungslandet eller destinationslandet.

 

 

*Exempel på farligt gods

Sprängämnen

Ammunition

Skjutvapen

Gas

Lättantändliga vätskor

Lättantändliga fasta ämnen

Lättantändliga flytande bränslen

Spritflaskor i större volymer

Oxidationsmedel

Radioaktivt material

Frätande ämnen (ex bilbatterier)

Komponenter till bränslesystem

Kemikalier (ex lim, färg ect.)

Aerosoler (ex parfym, aftershave, doftspray, impregneringsspray)  

Aceton

Lithiumbatterier (metal)

 

Om din sändning innehåller farligt gods stoppas den för vidare transport efter säkerhetskontroll. Detta innebär en merkostnad för dig utifrån ompackning eller att det brandfarliga plockas ur och leder oftast till försening.