Länkar                                                 

 

TULLVERKET

 

 

TRANSPORTSTYRELSEN

Frågor och kontaktuppgifter kring farligt gods

 

FÖRSÄKRINGSKASSAN

 

SKATTEVERKET

Information och blanketter för att flytta utomlands

 

HANDELSKAMMAREN

 

SBK MOVING

Samarbetspartner för packning av gods

 

WORLD CUSTOMS ORGANIZATION

Information om respektive lands tullregler

 

FÖRENINGEN SVENSKAR I VÄRLDEN

 

NSAB regler

Ansvarsbegränsing avseende fraktterminaler & transportörer